LIMS là gì, tại sao LIMS lại quan trọng? ELN là gì, ai sử dụng LIMS và ELN

LIMS (  laboratory information management system): Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS), đôi khi được gọi là hệ thống thông tin phòng thí nghiệm (LIS) hoặc hệ thống quản lý phòng thí nghiệm (LMS), là một giải pháp dựa trên phần mềm với các tính năng hỗ trợ hoạt động của phòng thí nghiệm hiện đại. Các tính năng chính bao gồm — nhưng không giới hạn — hỗ trợ theo dõi dữ liệu và quy trình làm việc, kiến trúc linh hoạt và giao diện trao đổi dữ liệu, hoàn toàn “hỗ trợ việc sử dụng nó trong các môi trường được quản lý”. Các tính năng và cách sử dụng của LIMS đã phát triển trong nhiều năm từ theo dõi mẫu đơn giản thành công cụ lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp quản lý nhiều khía cạnh của tin học trong phòng thí nghiệm.

ELN : Electronic Lab Notebooks là Sổ nhật ký Phòng thí nghiệm điện tử; Sổ ghi chép phòng thí nghiệm điện tử (còn được gọi là sổ ghi chép phòng thí nghiệm điện tử, hoặc ELN) là một chương trình máy tính được thiết kế để thay thế sổ ghi chép phòng thí nghiệm bằng giấy. Máy tính xách tay phòng thí nghiệm nói chung được các nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên sử dụng để ghi lại các nghiên cứu, thí nghiệm và quy trình được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Sổ ghi chép trong phòng thí nghiệm thường được duy trì như một tài liệu pháp lý và có thể được sử dụng tại tòa án làm bằng chứng. Tương tự như sổ ghi chép của nhà phát minh, sổ ghi chép phòng thí nghiệm cũng thường được nhắc đến trong các vụ kiện về bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ.

 

Đừng để COVID-19 ngăn bước doanh nghiệp của bạn đến với thành công, hãy tận dụng công nghệ tối ưu để mang lại hiệu quả cho chính doanh nghiệp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *