Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phần mềm hỗ trợ các tính năng cho các phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, công ty dược phẩm, sản xuất thuốc trừ sâu, …

 • Nhận mẫu và phân loại mẫu, chỉ tiêu kiểm nghiệm
  • Nhập mới biên bản nhận mẫu
  • Xuất phiếu yêu cầu kiểm nghiệm
  • Thêm, bổ sung thông tin khách hàng, nhà sản xuất, lô sản xuất…
  • Mã hoá thông tin mẫu bằng mã vạch, số hoá thông tin
 • Quản lý thử nghiệm
  • Quản lý thông tin Kiểm nghiệm, thử nghiệm, lựa chọn các chỉ tiêu và phương pháp thử nghiệm từ danh sách
  • Quản lý danh sách chỉ tiêu, phương pháp thử nghiệm và giá tiền
  • Phân công việc thử nghiệm (bao gồm cả việc thầu phụ ra PTN ngoài) và báo cáo kết quả thử nghiệm
  • Cảnh báo tới người nhận việc
  • Cảnh báo khi đã có đầy đủ kết quả thử nghiệm
  • Chức năng in kết quả
  • Tìm kiếm Thử nghiệm theo nhiều tiêu chí
  • Tính phí thử nghiệm theo danh sách các chỉ tiêu cần thử nghiệm, chức năng in báo giá
  • Thống kê về thử nghiệm đã thực hiện theo các tiêu chí (khoảng thời gian, chỉ tiêu, ….)
  • thiết lập các form văn bản phù hợp công nhận Vilas iso…
 • Quản lý vật tư tiêu hao và hoá chất trong thử nghiệm
  • quản lý nguồn lực, tối ưu hoá thời gian sử dụng vật tư tiêu hao, bảo trì, thiết bị…
  • Dự trù thay thế, xu hướng sử dụng, tính toán chi phí
 • Quản lý kết quả phân tích kiểm nghiệm
  • kiểm duyệt và ký xác nhận chữ ký điện tử, trả kết quả online
  • đánh giá xu hướng, tần suất mẫu trên chỉ tiêu, đưa ra khuyến cáo nguồn lực,
 • Quản lý thanh toán
  • theo dõi tần suất gửi mẫu, số lượng và loại mẫu của khách hàng
  • Theo dõi chi tiết các kế hoạch thanh toán: thời gian, tình trạng…
  • Lên lịch chính xác những khoản cần thu/ chi
  • Cảnh báo những khoản thanh toán sắp quá hạn

Tham khảo các phần mềm hiện chúng tôi đang cung cấp dưới đây: