PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH TÀI LIỆU

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH TÀI LIỆU của công ty Newtech corp gồm nhiều chức năng từ soạn thảo tài liệu, chỉnh sửa, ban hành, đến quản lý sử dụng tài liệu, lưu trữ và hồ sơ sử dụng tài liệu.

Từ phần mềm, nhân viên có thể quản lý phê duyệt ban hành, lập kế hoạch training, lệnh sản xuất mà không cần phải ký giấy tại văn phòng. Nhân viên có thể trực tiếp sử dụng tài liệu trên phần mềm mà không cần tìm giấy ở các kệ hồ sơ, chỉ cần click chọn tài liệu và ra lệnh yêu cầu in sử dụng thì phần mềm sẽ tạo lệnh in tài liệu mới cho nhân viên sử dụng.

TÍNH  NĂNG/ CHỨC NĂNG TRONG PHẦN  MỀM

1.Tạo tài liệu mới trên phần mềm

2.Tạo yêu cầu sử dụng tài liệu

3.Tạo các nhóm người dùng cùng chức năng sử dụng riêng các tài liệu

4.Phân quyền user trong phần mềm

5.Tạo chữ ký điện tử

6.Kỹ thuật Audit trail

Liên hệ: 097.222.0906