Phần mềm quản lý hóa chất, chất chuẩn

  • Kết nối tự động với cân phân tích và máy quét mã vạch
  • Kiểm soát chất chuẩn thứ cấp, chuẩn gốc, …
  • Thư viện barcode/ scan lưu trữ thông tin, lịch sử sử dụng
  • Cảnh báo hạn sử dụng, khối lượng hóa chất/ chất chuẩn còn lại qua email
  • Thông tin chi phí hóa chất để cân đối chi phí phương pháp phân tích
  • Quản lý phân quyền theo vị trí công việc
  • Báo cáo tự động hàng ngày, tháng, quý
  • Tùy biến theo yêu cầu của người sử dụng

Liên hệ: 097.222.0906