Phần mềm quản lý mẫu phòng QC

Dữ liệu nhập phản ánh ngay vào báo cáo. Bạn hãy kiểm tra báo cáo mới nhất theo thời gian thực.

Phần mềm quản lý mẫu phòng QC của Newtech với mong muốn mang lại hiệu quả trong công việc, tiết kiệm nhiều khâu trung gian rắc rối không cần thiết trong việc quản lý lấy mẫu, cũng như mang đến cho các khách hàng nguồn thông tin rộng rãi trong ngành dược Việt Nam và nước ngoài.

Liên hệ: 097.222.0906